Poems

về một loài chim không bay đi

ta có thể chuẩn bị gì cho ngày lên đường, hay chỉ có thể tự trấn an bằng những lộ trình dự trước, những bản đồ dự liệu và không thôi hình dung về những con đường mình sẽ đi qua. đêm trước, ta bắt gặp những đoạn thời chững lại của thời gian, khi một cánh chim non lạc hướng quanh quẩn mãi trong nhà, ta đương ngồi nghe hơi thở gian ngoài vọng nhịp võng gian trong, vài quãng lặng thắt dồn trong buồng ngực, và bắt đầu khó thở vì những hình dung yếm khí, lổn nhổn những ngón tay ẩn nấp trong mái tóc em...

This is the portion of the poem that was translated. You can find the whole poem in the 'About this translation' section.